Холбогдох утас
7010-0175

Танилцуулга

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн үндсэн чиг үүрэг:

Монгол Улсын Эрүүл мэндийн яам, Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар, Сүхбаатар дүүргийн Засаг Даргын Тамгын Газрын бодлого чиглэл, шийдвэрийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх, зохицуулах, хяналт тавих, хүн амд Нийгмийн эрүүл мэнд, Эмнэлгийн II  дахь шатлалын тусламж үйлчилгээг үзүүлэх үүрэгтэй төрийн үйлчилгээний байгууллага юм.

Дүүргийн Засаг дарга, Өрхийн Эрүүл мэндийн төвтэй гүйцэтгэлийн гурван талт гэрээ байгуулан хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг ӨЭМТ-өөр дамжуулан гүйцэтгүүлж, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар ханган ажиллаж байна.

Сүхбаатар Дүүргийн Эрүүл Мэндийн төвийн үүсэл, хөгжил:

​​​​​​​Тус Эрүүл Мэндийн төв нь 1970 онд “Хүүхдийн 2-р эмнэлэг” нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан. Одоог хүртэл байгууллагын бүтэц, нэршилд орсон өөрчлөлтүүд:

 • 1984 онд Сүхбаатар районы хүүхдийн нэгдсэн эмнэлэг
 • 1991 онд “Сүхбаатар” Эрүүл мэндийн зөвлөх төв
 • 1997 онд “Сүхбаатар” Эрүүл мэндийн нэгдэл
 • 2001 онд Салбар амбулатори 1-ийг ЭМН-ийн бүтцэнд шилжүүлсэн
 • 2004 онд Нэгдсэн эмнэлэг менежментийн хувьчлалд орж амбулаторийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх болсон
 • 2008 онд Салбар амбулатори 2-ийг нээн ажиллуулсан
 • 2014 онд Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төв
 • 2015 онд Сувиллын цогцолборын нээн ажиллуулсан

Алсын хараа:

“Бидний үйлчилгээ – Таны сэтгэл ханамжийн баталгаа”

Эрхэм зорилго:

“Мэргэжил ёс зүйн өндөр ур чадвартай эмч мэргэжилтэн анагаах ухааны дэвшилтэт технологи, нотолгоонд суурилсан оношилгоо, эмчилгээ, сувилгааг цогц үзүүлэх”

Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл:

Үндсэн зорилго: Монгол Улсын “Эрүүл мэндийн тухай”, “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай”, “Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай” хуулиуд болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийг нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, хүн амыг өвчлөлөөс сэргийлэх, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг чанар, хүртээмжтэй үзүүлэх, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, олон нийтийг татан оролцуулахыг Үндсэн зорилгоо болгон нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тэргүүлэх чиглэлээ болгоно.

Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн Хүний нөөцийн чадавхи:

Эрүүл мэндийн төвийн 256-н орон тооноос 79 их эмч, 10 эмнэлгийн мэргэжилтэн, 65 сувилагч тусгай мэргэжилтэн, 23-н захиргааны ажилтан, 41-н аж ахуй үйлчилгээ, 7–н гэрээт ажилтан нийт 224-н ажилтан ажиллаж байна.

Өрхийн эрүүл мэндийн төв:

18 Өрхийн Эрүүл мэндийн төвд 190 ажилтан ажиллаж байгаагаас их эмч-80, сувилагч, тусгай мэргэжилтэн-60, нийгмийн ажилтан-15, туслах ажилтан ажиллаж байна. Мэргэжилтнүүдийн 10/12,5% клиникийн профессор, 10/12,5% тэргүүлэх зэрэгтэй эмч, 9/15% ахлах зэрэгтэй эмч, 1/1,6% тэргүүлэх зэрэгтэй сувилагч, 6/10% ахлах зэрэгтэй сувилагч эзэлж байна.

Сүхбаатар Дүүргийн Эрүүл Мэндийн Төвийн Бахархал:

 • 1987 онд “Бүх ард түмний социалист уралдаан”-д l байр
 • 1988 онд “Бүх ард түмний социалист уралдаан”-д ll байр
 • “Эхэд ээлтэй эмнэлэг”
 • “Ахмадад ээлтэй байгууллага”
 • “Эрүүл мэндийг дэмжигч” байгууллага
 • “Шилдэг татвар төлөгч” байгууллага
 • 2005, 2008, 2012, 2014, 2015, 2018 оны ажлаар Нийслэл, дүүргийн хэмжээнд l, ll байр
 • 2009 онд НЭМГ-ын “Хүний төлөө” медаль
 • 2015 онд “Нийслэлийн Шилдэг тохижилттой байгууллага”
 • 2018 онд Нийслэлийн шилдэг байгууллага
 • 2002, 2005, 2010, 2014, 2017 онд 5 удаа  магадлан итгэмжлэгдсэн байгууллага