Холбогдох утас
7010-0175

Манай үйлчилгээ

Төв поликлиник
Салбар амбулатори 1
Салбар амбулатори 2
Сувиллын газар
СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИТ ХИЙГДДЭГ ШИНЖИЛГЭЭ

Байршил: Сүхбаатар дүүрэг, 11-р хороо, Цагдаагийн гудамж
Утас: 7010-0175
Хамрах хүрээ: 7,8,9,10,11,12,13,14-р хороонууд
Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх кабинетууд:
Эмчийн үзлэг зөвлөгөө:
• Дотор
• Мэдрэл
• Зүрх судас
• Хүүхэд, өсвөр үе
• Эх барих, эмэгтэйчүүд
• Мэс засал, гэмтэл
• Чих хамар хоолой
• Уламжлалт, сэргээн засах
• Нүд
• Шүд
• Арьс, харшил
• Насжилт судлал
• Хавдар
• Булчирхай
• Сүрьеэ
• Халдварт
• ХДХВ/ДОХ/БЗДХӨ
Дүрс оношилгоо, үйл оношилгоо:
• Хэт авиа оношилгоо /дотрын/
• Хэт авиа – 3D/4D ургийн гажгийн оношилгоо
• Дижитал рентген
• Рентген зураг авалт
• Уян дуран
• Доплерографи /толгой, хүзүүний/
• Зүрхний цахилгаан бичлэг
• Зүрхний ЭХО
• Тархины цахилгаан бичлэг
• Сонсголын бичлэг
Лабораторийн оношилгоо:
• Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
• Шээсний ерөнхий шинжилгээ
• Цусны биохимийн шинжилгээ
• Иммунологийн шинжилгээ
• Иммуногематологийн шинжилгээ
• Бактериологийн шинжилгээ
Амбулатори, поликлиникээр үйлчлүүлэхдээ:
1. Өвчтөний карт
2. Өрхийн эмчийн анхны үзлэг хийгдсэн байх /өрхийн эмчийн заалт/
3. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
4. Иргэний үнэмлэх

Байршил: СБД-ийн 3-р хороо Орос 3-дугаар сургуулийн баруун талд
Утас: 327591
Хамрах хүрээ: 1, 2, 3, 4, 5, 6-р хороонууд
Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх кабинетууд:
Эмчийн үзлэг зөвлөгөө:
• Дотор
• Мэдрэл
• Зүрх судас
• Хүүхэд
• Эх барих, эмэгтэйчүүд
• Мэс засал, гэмтэл
• Чих хамар хоолой
• Уламжлалт, сэргээн засах
• Нүд
• Шүд
Дүрс оношилгоо, үйл оношилгоо:
• Хэт авиа оношилгоо /дотрын/
• Доплерографи /толгой, хүзүүний/
• Зүрхний цахилгаан бичлэг
Лабораторийн оношилгоо:
• Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
• Шээсний ерөнхий шинжилгээ
• Цусны биохимийн шинжилгээ
Амбулатори, поликлиникээр үйлчлүүлэхдээ:
1. Өвчтөний карт
2. Өрхийн эмчийн анхны үзлэг хийгдсэн байх /өрхийн эмчийн заалт/
3. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
4. Иргэний үнэмлэх

Байршил: СБД-ийн 17-р хороо Дамбадаржаа 27 задгай
Утас: 70167518
Хамрах хүрээ: 15,16,17,18,19,20-р хороонууд
Тусламж үйлчилгээ үзүүлэх кабинетууд:
Эмчийн үзлэг зөвлөгөө:
• Дотор
• Мэдрэл
• Зүрх судас
• Хүүхэд
• Эх барих, эмэгтэйчүүд
• Мэс засал
• Чих хамар хоолой
• Шүд
Дүрс оношилгоо, үйл оношилгоо:
• Хэт авиа оношилгоо /дотрын/
• Рентген зураг авалт
• Зүрхний цахилгаан бичлэг
Лабораторийн оношилгоо:
• Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
• Шээсний ерөнхий шинжилгээ
• Цусны биохимийн шинжилгээ
Амбулатори, поликлиникээр үйлчлүүлэхдээ:
1. Өвчтөний карт
2. Өрхийн эмчийн анхны үзлэг хийгдсэн байх /өрхийн эмчийн заалт/
3. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
4. Иргэний үнэмлэх

Байршил: СБД-ийн 17-р хороо Дамбадаржаа 27 задгай
Хийгдэж буй эмчилгээний төрлүүд:
1. Сэргээн засах эмчилгээ
• Хөдөлгөөн засал
• Цахилгаан эмчилгээ /УВЧ, Электрофорез, Искра, Ультразвук/
• Гэрэл эмчилгээ /Лазер, УФО, Инфра улаан/
• Tens
• Парафин
2. Уламжлалт эмчилгээ
• Бариа засал
• Бумба засал
• Зүү эмчилгээ
• Төөнүүр
• Хануур
• Самнуур
• Шивүүр
Амбулатори, поликлиникээр үйлчлүүлэхдээ:
1. Өвчтөний карт
2. Өрхийн эмчийн анхны үзлэг хийгдсэн байх /өрхийн эмчийн заалт/
3. Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр /баталгаажсан байх/
4. Иргэний үнэмлэх

Биохимийн шинжилгээ
Элэгний үйл ажиллагаа, вирусын халдварын шинжилгээ
Нийт билирубин, шууд билирубин, АЛАТ, АСАТ, гаммаглутамил трансфераза, Нийт уураг, Альбумин, Шүлтлэг фосфотаза, Лактатдегидрогеназа
Гепатит С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох /HCV/
Гепатит В вирүсийн гадаргуугын антиген тодорхойлох /HBsAg/
Өөх тосны солилцооны шинжилгээ
Холестрол, триглицерид, их нягтралтай липопротейн, бага нягтралтай липопротейн
Бөөрний үйл ажиллагааны шинжилгээ
Креатинин, мочевин, шээсний хүчил
Нойр булчирхайн үйл ажиллагаа, чихрийн шижингийн шинжилгээ
α Амилаза, сахар, глюкожсонгемоглобин / 3 сарын сахарын дундаж/, ачаалалтай сахарын шинжилгээ
ЦУСНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ШИНЖИЛГЭЭ, ЦУС БҮЛЭГНЭЛТИЙН ШИНЖИЛГЭЭ /КОАГУЛОГРАММА/ ЦУСНЫ БҮЛЭГ, РЕЗУС ФАКТОР
Гематологийн шинжилгээний параметрүүд тодорхойлох
Улаан эсийн тунах хурдыг тодорхойлох
Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээгээр протромбины хугацаа, тромбины хугацаа+INR фибриноген тодорхойлох
Захын цусанд анти А эсрэгбие тодорхойлох
Захын цусанд анти В эсрэгбие тодорхойлох
Захын цусанд анти D эсрэгбие тодорхойлох
Шээсний ерөнхий шинжилгээ /туузан оношлуураар/
ИММУНОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Гепатит С вирүсийн эсрэг бие тодорхойлох
Гепатит В вирүсийн гадаргуугын антиген тодорхойлох
Д витамин тодорхойлох
Хеликобактерын эсрэг бие тодорхойлох
ХДХВ-ийн эсрэг бие тодорхойлох
Treponema pallidum-ын эсрэг бие тодорхойлох
RPR, TPHA /титр/
Латекс наалдуулах аргаар антистрептолизин тодорхойлох /АСЛО/
Латекс наалдуулах аргаар С реактив уураг тодорхойлох /СRP/
Латекс наалдуулах аргаар ревматойд уураг тодорхойлох /РФ/
НЯН СУДЛАЛ, ЦИТОЛОГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
Нян өсгөвөрлөх шинжилгээ, антибиотик мэдрэг чанар тодоройлох, үтрээний наацын шинжилгээ, шимэгч хорхойн өндөг илрүүлэх шинжилгээ
Эс судлалын шинжилгээгээр умайн хүзүүний хавдрын эс илрүүлэх шинжилгээ /ПАП/
Цэрэнд хүчилд тэсвэртэй нян илрүүлэх