Холбогдох утас
7010-0175

Холбоо барих

Цахим бүртгэл
Зөвлөх поликлиник: +976-70100175
Салбар амбулатори 1: 
Салбар амбулатори 2: +976-70167518

Нарийн бичиг: +976-11-350808
Дотоод хяналт, шинжилгээ үнэлгээний алба:
+976-11-350808
Хүний нөөц хөгжлийн алба: +976-11-350808
Нийгмийн эрүүл мэндийн алба: +976-11-350808
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний алба: +976-11-350808
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанарын алба: +976-11-350808
Санхүү ханган нийлүүлэлтийн алба: +976-11351197
Статистик, мэдээллийн кабинет: +976-11-350811